İlişki Koçluğu
İlişki Koçluğu

İlişkiler Üzerine

Kişi ne istediğini bildiğinde; kendini de bildiğini düşünme eğilimindedir çoğu zaman.Oysa ne istediğini bilmekle,kendinin farkında olmak, seni sen yapan etkenleri kavrayıp potansiyellerini doğru anlamak farklı şeylerdir. Bir çok insan çevresel etkenler,onu yaşamı boyunca şekillendiren şeyler ve duygu durumu yüzünden kendinin farkına varamaz,bu dünya üzerindeki insanların neredeyse tamamının ortak problemidir.Yaşam kendini tanıma ve potansiyellerini dengeli kullanma yolculuğudur,yaşamın asıl amacı budur,geri kalan her şey bu yolculukta kendimizi tanımlayıp gerçekleyebilmemiz için birer araçtır. Eşiniz,işiniz,anneniz,babanız,çocuklarınız her biri amaca ulaşmak adına vardır...araç derken onları basite indirgediğimi düşünmenizi istemem,her birinin hakkını doğru şekilde verebilmek için kendimizi de doğru tanımlayıp ona göre davranmalıyız....her bir araç çok kutsaldır sevgi ve ilgiyle beslenmelidir ama asla amaç olmamalıdır..çünkü onların her biri de kendileri için bir amaç doğrultusunda bu dünyadadır.
Çoğu insan çocukluğundan itibaren çevresi tarafından kendisine yüklenen kimlikle;içerideki,kimsenin görmediği,sadece kendisine ait olan,benliğin mahremiyet bölgesindeki kimliği arasında bir çatışma yaşar.Zamanla oluşan şartlara göre bu kimliği ya baskılar ya da olması gerekenden fazla öne çıkarır ki, her iki durumda da kişinin yaşamında bir dengesizlik söz konusudur. Genellikle bu kimlik baskılanır ve çıkmak için hep mücadele vermek zorunda kalır.Bu durum adı üstünde bir mücadeledir ve daha çok bir savaş gibi dışa vuracağından olumsuz yanlarıyla açığa çıkmak zorunda kalır. OLumsuz yanlarıyla dışa vurmak zorunda kalan baskılanmış kimlik her açığa çıktığında dış çevre tarafından ayıplanır, taktir edilmez. Kişi bir süre sonra kendindeki bu tarafın törpülenmesi gereken kötü yanları olduğu inancıyla içindeki çocuğu baskılar ve kişi kendinde bir eksiklik yaratır.Bunun aşkla ilintisine gelirsek; her insan aşık olur,bununla beraber bir çok insanın aşık olma dürtüsünün altında yatan temel neden tamamlanma ihtiyacıdır. Peki neyin tamamlanması? Vaktiyle dış çevrenin baskısı ile içinde öldürdüğü çocuğun yarattığı boşluğun tamamlanması.Yani içinde kendi eliyle fark etmeden yok ettiğini dışarıda bir başkasında arar ve çoğunlukla bulamaz. Bulduğunu sandığı anlar olur ama hiç bir zaman içindeki o boşluğa dışarıdan gelen parça tam anlamıyla oturmaz. Bu sefer de bu dışsal parçayı şekillendirme ihtiyacıyla bir çok çatışma yaşar. Bu yüzden aşk tamamlanma ihtiyacından özgürleştirilmelidir. Bir elmanın iki yarısı olmaktansa, aynı sepette tamamlanmış birer elma olmak ilişkileri çok daha sağlam ve uyumlu bir zemine taşıyacaktır.Kendini bir başkasıyla tamamlama ihtiyacı kişiyi bir başkasına bağımlı yapar oysa ilişkiler bağımlılıkla değil bağlılıkla sağlıklı bir şekilde yaşanabilirler. Farkında ve sevgiyle kalın

Metin KOr

Galeri
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1