Farkındalık Koçluğu
Farkındalık Koçluğu

Farkındalık Üzerine.

Yaşamlarımız düşüncelerimizin maddesel yansımalarıdır.Düşüncelerimiz bilinç ve bilinçaltı düzeyde şekillenip,duygu ve davranışlarımızı oluştururlar.Duygu ve davranışlarımız ise hem kendimizle hem de diğer insanlarla olan iletişim kalıplarımızdır. Bu iletişim kalıplarımızın her biri yaşamımıza dair büyük resmi oluşturan puzzlenin küçük parçalarıdır ve çoğu zaman küçük bir parçaya odaklanıp büyük resmi göremeyiz. Biz farkında olsak da olmasak da büyük resmi tamamlama ihtiyacı kişinin nihai amacıdır. Her insan mükemmeldir ve sınırsız potansiyele sahiptir ve her davranış temelinde olumlu bir niyet taşır.Bizler sadece bunun farkında değiliz. Kişinin kendine ve potansiyellerine dair farkındalığı arttıkça; kişilerin bağımlılığı bağlılığıa, korku ve kaygıları güven ve anlayışa, nefretleri sevgiye, bütün içsel ve dışsal çatışmaları huzur ve barışa dönüşecektir.Kişi kendisine dair o muhteşem resmi tamamlama yolunda duygu ve düşüncelerinin efendisi olarak nihai amacına varacaktır. Bu da bireyden başlayıp tüm topluma yayılacak bir aydınlanma sürecinin başlangıç noktasıdır. Yaşamımıza ve içinde yaşadığımız topluma daha fazla sevgi,anlayış,huzur,barış,coşku,bolluk ve mutluluk getirmek bizim elimizde ,farkında ve sevgiyle kalın.

Metin KOr

Galeri
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1